Projekt puste.com.pl - „NIE WYRZUCAJ JAK LECI PUSTYCH KARTRIDŻY I TONERÓW DO ŚMIECI” - zbieramy puste tonery i puste tusze

MySQL Error

Wystpi bd podczas wykonywania zapytania SQL
SELECT (SELECT i.file FROM kontrahenci_gallery_images i WHERE i.gallery_id=g.id ORDER BY i.dt_insert DESC LIMIT 1) as file, g.*, k.nazwa, k.miasto FROM kontrahenci_gallery g INNER JOIN kontrahenci k ON k.id=g.kontrahent_id ORDER BY g.dt_insert DESC!
MySQL said: Table 'foxsystem.kontrahenci_gallery' doesn't exist