Kryteria wyboru bram przeciwpożarowych?

Wybierając bramy typu przeciwpożarowego bardzo ważne jest określenie roli takich bram w codziennym użytkowaniu budynku. Decyzje o tym na jakie bramy się zdecydować trzeba podejmować na etapie projektowania budynku.

Jak mogą działać bramy przeciwpożarowe?

Trzeba brać pod uwagę, że brama przeciwpożarowa może spełniać nie tylko funkcję zamknięcia przeciwpożarowego. W wielu przypadkach takie bramy pracują również jako standardowe zamknięcia przestrzeni. Wówczas muszą one zapewnić funkcjonalność użytkowania na co dzień. Niezbędne jest branie pod uwagę choćby”

– ilość cykli otwarć i zamknięć,

– odporności na uszkodzenia,

– efektywności użytkowania.

Bezpieczeństwo zapewniane przez bramę

Przy wybieraniu bram przeciwpożarowych trzeba brać pod uwagę, jak w przypadku każdego typu bram wymiary. Znaczenie ma również ciężar, który ma duże znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa podczas wystąpienia pożaru. Niewłaściwie wybrany parametr ciężaru bramy może tworzyć zagrożenie przy pożarze i zamykaniu bramy.

Decydować można się również na różne klasy odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej. Wybór konkretnego modelu bramy wymaga oceny jakie parametry ma posiadać brama używana w konkretnym miejscu. Warto zapoznać się z bramami w ramach różnych rodzajów bram przeciwpożarowych, co pozwala dokonać znacznie lepszego wyboru oferującej efektywność działania i bezpieczeństwo użytkowania bramy. Wiele typów bram występuje w różnych klasach ogniowych. Do takich można zaliczyć choćby bramy przesuwne, rolowane czy segmentowe.