Projekt puste.com.pl - „NIE WYRZUCAJ JAK LECI PUSTYCH KARTRIDŻY I TONERÓW DO ŚMIECI” - zbieramy puste tonery i puste tusze

Lista modeli tonerow i tuszy

MySQL Error

Wystpi bd podczas wykonywania zapytania SQL
SELECT COUNT(*) FROM ( SELECT i.id as item_id, i.name, i.symbol, p.name as producent FROM item i INNER JOIN item_type it ON it.id=i.type_id INNER JOIN item_opts o ON o.item_id=i.id AND o.webuy=1 INNER JOIN producer p ON p.id=i.producer_id AND p.kind_id<>3 INNER JOIN buy_prizelist b ON b.item_id=i.id WHERE true AND ( (i.name LIKE '%%' OR i.symbol LIKE '%%' OR p.name LIKE '%%')) )as tt!
MySQL said: Table 'foxsystem.item' doesn't exist