Projekt puste.com.pl - „NIE WYRZUCAJ JAK LECI PUSTYCH KARTRIDŻY I TONERÓW DO ŚMIECI” - zbieramy puste tonery i puste tusze

MySQL Error

Wystpi bd podczas wykonywania zapytania SQL
SELECT k.*, COALESCE((SELECT SUM(h.total_points) FROM doc_hdr_102 h WHERE h.kontrahent_id=k.id),0) as total_points, (SELECT id FROM kontrahenci_gallery WHERE kontrahent_id=k.id LIMIT 1) as gid, w.name as woj FROM kontrahenci k INNER JOIN city c ON c.id=k.city_id INNER JOIN wojewodztwo w ON w.id=c.woj_id WHERE k.in_action=1 ORDER BY total_points DESC!
MySQL said: Table 'foxsystem.kontrahenci' doesn't exist