Projekt puste.com.pl - „NIE WYRZUCAJ JAK LECI PUSTYCH KARTRIDŻY I TONERÓW DO ŚMIECI” - zbieramy puste tonery i puste tusze

MySQL Error

Wystpi bd podczas wykonywania zapytania SQL
SELECT * FROM wojewodztwo ORDER BY name!
MySQL said: Table 'foxsystem.wojewodztwo' doesn't exist